Databeskyttelsespolitik

Om politikken

Formålet med politikken er at sikre, at personfølsomme data opbevares og forvaltes forsvarligt og i henhold til persondataforordningen.

Bestyrelsen er ansvarlig for databeskyttelsespolitikken.

Formanden er dataansvarlig (DPO) og forvalter dagligt ansvaret. Eventuel henvendelse om databehandling og datassikker-hed kan rettes til vedkommende.

Politikken revideres når påkrævet og evalueres mindst én gang årligt på et bestyrelsesmøde. Ved revisioner publiceres på hjemmesiden.

Politikken

§1: Medlemsoversigter opbevares kun i det omfang der kræves for at foreningen kan udføre sit virke.

§2: Kassereren har ansvaret for at vedligeholde medlemsoversigten og herunder slette udmeldte under hensyntagen til foreningens vedtægter.

§3: Til oplysninger om gæsters e-mailadresser, der anvendes til udsendelse nyhedsbreve, benyttes mailchimp, der overholder de europæiske regler for databehandling. Den enkelte modtager kan selv rette og slette sit samtykke direkte i mailchimp.

§4: Der sendes ikke følsomme personoplysninger med e-mail/sms/messenger eller lignende. Bestyrelsesmedlemmer skal jævnligt gennemgå og slette mails/beskeder med personfølsomme data, der ikke har nogen grund til at blive opbevaret. Ved fratrædelse af rolle, skal alle mails og lignende ligeledes gennemgås og slettes.

§5: Der må ikke lagres følsomme personoplysninger på www.jazzcafe.dk, facebook.com eller andre tilsvarende tjenester.

§6: Vi offentliggør eller distribuerer ikke billeder, hvor man kun ser 1-2 personer (portrætfotos) uanset aktivitet eller andre elementer, aktiviteter. Offentliggjorte billeder nedtages hvis blot én af de på billedet viste personer retter henvendelse herom.